جنانچه قصد خرید زعفران عمده را دارید و میخواهید به صورت ماهیانه خرید کنید و قرارداد ببنید، لطفا فرم زیر را تکمیل کنید. ( مخصوص فعالان اقتصادی، تاجران، فروشگاه ها و واحدهای صنفی و … )

اخذ نمایندگی رسمی شرکت و یا درخواست همکاری در واحد عامیلیت فروش زعفران؛ لطفا فرم زیر را تکیمیل کنید.

error: Content is protected !!